Tính phí lăn bánh xe Vinast

Dự toán chi phí lăn bánh xe Vinfast bao gồm: Giá xe + Phí trước bạ + Phí đăng ký + Bảo hiểm Vật Chất + Phí đường bộ + Đăng Kiểm + Dịch Vụ Đăng Ký + Bảo Hiểm Bắt Buộc

Dòng xe:
Chọn nơi:

Vui lòng chọn dòng xe và nơi đăng ký để dự toán chi phí.

Giá (VNĐ) :
Phí trước bạ :
Phí đăng ký :
Bảo hiểm Vật Chất : (1.3%)
Phí đường bộ : 1.560.000
Đăng Kiểm : 340.000
Dịch Vụ Đăng Ký : 3.000.000
Bảo Hiểm Bắt Buộc : 481.000
Tổng dự toán :