VINFAST NAM ĐỊNH KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

Chúng tôi: Vinfast Nam Định là đại lý chính hãng và duy nhất tại Nam Định. Luôn luôn nỗ lực bảo vệ quyền riêng tư của quý khách hàng. Với việc thu thập ngày càng nhiều thông tin cá nhân từ khách hàng. Qua Internet thông qua đăng ký người dùng, các chương trình trao thưởng, khảo sát người dùng, v.v… Việc quản lý và bảo vệ hợp lý thông tin cá nhân của khách hàng ngày càng trở nên quan trọng hơn trong những năm gần đây.

Công ty chúng tôi đã thiết lập “Chính sách về quyền riêng tư”- VinFast Nam Định. Như trình bày dưới đây và chúng tôi cam kết sẽ quản lý các Trang web của chúng tôi. Nhằm đảm bảo khách hàng của chúng tôi được an toàn và hài lòng. Bằng việc chuyên tâm theo đuổi biện pháp phòng tránh hành vi sử dụng, tiết lộ, sửa đổi trái phép, v.v… Thông tin cá nhân do khách hàng của chúng tôi cung cấp.

Khi Vinfast thu thập thông tin cá nhân qua Internet. Chúng tôi tuân theo quy tắc cơ bản là thông tin đó được cung cấp (đăng ký) một cách tự nguyện. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân trong giới hạn cần thiết để hoàn thành mục đích thu thập thông tin của mình. Mục đích đó sẽ được công bố rõ ràng. Nếu bạn không muốn cung cấp (đăng ký) thông tin cá nhân mà chúng tôi tìm kiếm. Bạn có thể từ chối làm như vậy theo toàn quyền quyết định của bạn. Trong những trường hợp đó, bạn không thể truy cập một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp thông qua các Trang web của công ty chúng tôi.

Chính sách quyền riêng tư của Vinfast Nam Định

Công ty chúng tôi sẽ không tiết lộ cho các bên thứ ba bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp (đăng ký) cho chúng tôi. Trừ những trường hợp sau:

  1. Bạn đã đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba.
  2. Thông tin cá nhân của bạn phải được tiết lộ cho công ty liên kết, chi nhánh công ty hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi. Là những bên mà chúng tôi có thỏa thuận về tính bí mật. Nhằm thực hiện mục đích thu thập thông tin cá nhâ. Như chúng tôi đã tiết lộ trước đây. (Ví dụ: Chỉ dẫn một nhà cung cấp dịch vụ giao hàng để giao giải thưởng của bạn.)
  3. Thông tin cá nhân của bạn đã được xử lý vào dữ liệu thống kê sẽ không tiết lộ danh tính của bạn.
  4. Pháp Luật yêu cầu tiết lộ.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!